Menu

Nástroje

Seznam třiceti modlitebních nástrojů.

Všichni se modlí

1
Jak se modlit modlitbu Páně
Ke stažení

V jednoduchosti je síla

2
Jak si dělat chvíle ztišení
Ke stažení
3
Jak se modlit modlitbu Examen
Ke stažení

Zpomal a soustřeď se

4
Modlitba v rytmu dechu
Ke stažení

Uctívání

5
Jak se modlit žalmy
Ke stažení
6
Jak praktikovat křesťanskou meditaci
Ke stažení
7
Jak se modlit kreativně
Ke stažení
8
Jak praktikovat Boží přítomnost
Ke stažení

Osobní modlitba

9
Dlaně vzhůru, dlaně dolů
Ke stažení
10
Jak si vést modlitební seznam
Ke stažení
11
Jak se modlit Boží zaslíbení
Ke stažení

Přímluvná modlitba

12
Jak vést modlitební setkání, které nebude nudné
Ke stažení
13
Jak se přimlouvat za závažné problémy (tři P)
Ke stažení
14
Modlitba v kruhu
Ke stažení

Nevyslyšené modlitby

15
Modlitba odevzdání se
Ke stažení
16
Jak naříkat
Ke stažení

Kontemplace

17
Modlitba v tichu
Ke stažení
18
Jak se na jeden den stáhnout do ústraní
Ke stažení
19
Jak podniknout pouť
Ke stažení

Naslouchání

20
Jak na mluvení v jazycích
Ke stažení
21
Jak se modlit modlitbu Lectio Divina
Ke stažení
22
Jak si vést deník
Ke stažení
23
Jak proměnit rodičovství v modlitbu
Ke stažení

Vyznání hříchů a usmíření

24
Jak se modlit Ježíšovu modlitbu
Ke stažení
25
Jak vyznávat své hříchy
Ke stažení
26
Zástupné pokání
Ke stažení

Duchovní boj

27
Modlitba duchovního boje
Ke stažení
28
Jak se postit
Ke stažení
29
Jak na modlitební procházku
Ke stažení

Amen

30
Jak spravovat modlitební místnost 24-7
Ke stažení