Menu

Setkání

1

Proč se modlit?

„Pane, nauč nás modlit se“

Během prvního setkání modlitebního kurzu odhalíme důležitost modlitby a seznámíme se s různými tématy, jimiž se budeme zabývat v průběhu kurzu.

Materiály k setkání
Zhlédněte video
2

Uctívání

„Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno“

Na tomto setkání budeme zkoumat, jak se můžeme těšit z Boží přítomnosti ve chvalách a uctívání.

Materiály k setkání
Zhlédněte video
3

Osobní modlitba

„Dej nám i náš denní chléb“

Na tomto setkání odhalíme, jak je důležité, abychom Bohu v modlitbě předkládali své prosby.

Materiály k setkání
Zhlédněte video
4

Přímluvná modlitba

„Ať přijde tvé království“

Na tomto setkání budeme zkoumat moc a důležitost modliteb za druhé.

Materiály k setkání
Zhlédněte video
5

Nevyslyšené modlitby

„Ať se stane tvoje vůle“

Na tomto setkání budeme řešit výzvy nevyslyšených modliteb.

Materiály k setkání
Zhlédněte video
6

Kontemplace

„Jako v nebi, tak i na zemi

Na tomto setkání objevíme, jak náš vztah s Bohem může obohatit to, že s ním trávíme čas v tichosti.

Materiály k setkání
Zhlédněte video
7

Naslouchání

Dej nám i dnes náš denní chléb

Na tomto setkání odhalíme, jak se můžeme naladit, abychom slyšeli Boží hlas.

Materiály k setkání
Zhlédněte video
8

Duchovní boj

„Vysvoboď nás od zlého“

Na tomto setkání se blíže podíváme na to, jakými způsoby se můžeme modlit, aby do duchovních bitev přicházelo Boží království.

Materiály k setkání
Zhlédněte video