Menu

Setkání 2: Uctívání

„Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno“

Na tomto setkání budeme zkoumat, jak se můžeme těšit z Boží přítomnosti ve chvalách a uctívání.

Zhlédněte video
Ke stažení: Video: HD (462MB)  /  Aj s titulky (438MB) Průvodce k vedení skupinky PDF

Průvodce ke studiu ve skupinkách

1. Začátek setkání

5 minut

Klíčový verš
„Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno!“– Matouš 6,9
  • Na tomto setkání budeme zkoumat, jak se můžeme těšit z Boží přítomnosti ve chvalách a uctívání.
  • Zahajte toto setkání modlitbou.

2. Zhlédněte video

20 minut

Biblické pasáže
Skutky 4,23-31

Shrnutí v bodech

  • Začněte uznáním, že Bůh je Bůh.
  • Uctívání vrací věci do správné perspektivy.
  • Využijte akronym P.R.A.Y. – Pause, Rejoice, Ask, Yield (Zastav se, Raduj se, Pros, Podřiď se).

3. Diskuzní otázky

20 minut

O. Co ve videu považuješ za nejužitečnější nebo nejpodnětnější?
O. Proč si podle tebe nejčastěji spojujeme modlitbu spíše s prosbami než s uctíváním?

„Bůh nás v příkazu, abychom ho oslavovali, zve, abychom se z něho těšili.“– C. S. Lewis

O. Působí ti potěšení trávit čas s Bohem? Kdy ti modlitba přináší největší radost?
O. Pete říká, že modlitba je primárně o vztahu s Bohem: „Je vztahová, ne transakční.“ Jak to mění tvůj pohled na přicházení k Bohu v modlitbě?
O. V pasáži z knihy Skutků raná církev vložila svou vlastní krizi do správné perspektivy prostřednictvím uctívání. Které praktické věci bys mohl v tomto týdnu udělat, abys podpořil postoj uctívání v každodenní rutině?


4. Uveďte to do praxe

15 minut

Cvičte se v děkování a chválení při přemýšlení o Žalmu 8.

Přečtěte všichni společně jako skupinka nahlas Žalm 8. Mohli byste pověřit různé lidi, aby postupně přečetli jednotlivé verše nebo vyzvěte jednoho člena skupinky, aby přečetl celý žalm. Potom věnujte čas modlitebním krokům Zastav se a Raduj se:

Zastav se: Chvíli zůstaňte tiše sedět a pozvěte Ducha svatého, aby vám pomáhal při přemýšlení o tom, co jste právě četli.

Raduj se: Povzbuďte členy skupiny, aby nahlas v modlitbě uctívali Boha. Vyzvěte všechny, aby se zamysleli a děkovali Bohu za jednu nebo dvě věci ve svém životě. Mohli by při tom jako inspiraci využít i tento žalm.

Poznámka pro vedoucího
Pokud máte čas, mohli byste pokračovat dalšími modlitebními kroky Pros Podřiď se, považujete-li to za vhodné.

Modlitební nástroje: Uctívání

Následující nástroje můžete najít na jaksemodlit.cz/nastroje

  • Jak se modlit žalmy
  • Jak praktikovat křesťanskou meditaci
  • Jak se modlit kreativně
  • Jak praktikovat Boží přítomnost
Ke stažení: Video: HD (462MB)  /  Aj s titulky (438MB) Průvodce k vedení skupinky PDF