Menu

Setkání 1: Proč se modlit?

„Pane, nauč nás modlit se“

Během prvního setkání modlitebního kurzu odhalíme důležitost modlitby a seznámíme se s různými tématy, jimiž se budeme zabývat v průběhu kurzu.

Zhlédněte video
Ke stažení: Video: HD (474MB)  /  Aj s titulky (470MB) Průvodce k vedení skupinky PDF

Průvodce ke studiu ve skupinkách

1. Začátek setkání

5 minut

Klíčový verš
„Pane, nauč nás modlit se” – Lukáš 11,1
  • Na prvním setkání modlitebního kurzu odhalíme důležitost modlitby a seznámíme se s různými tématy, jimiž se budeme zabývat v průběhu kurzu.
  • Zahajte toto setkání modlitbou.

2. Zhlédněte video

20 minut

Biblické pasáže
Lukáš 11,1-4, Matouš 6,6-8, Římanům 8,26-28

Shrnutí v bodech
  • Můžeme Ježíše požádat, aby nám pomohl naučit se modlit.
  • Modlitba je jako souprava nářadí – existuje spousta různých způsobů, jak se můžeme modlit.
  • Modli se jednoduše. Modli se upřímně. Modli se vytrvale.

3. Diskuzní otázky

20 minut

O. Co ve videu považuješ za nejužitečnější nebo nejpodnětnější?
O. Co ohledně modlitby pokládáš za obtížné? Co naopak za snadné? Proč podle tebe můžeme často modlitbu vnímat jako dřinu?

Pete radí, co je podle něj nejlepší: „Modli se jednoduše, modli se upřímně a modli se vytrvale.“

Modli se jednoduše: „Tvůj modlitební život je skvělý do té míry, do jaké míry je jednoduchý.“
O. O čem většinou mluvíš s Bohem?

Modli se upřímně: „Na nic si před Bohem nehraj.“
O. Máš pocit, že se při modlitbě musíš před Bohem chovat nějakým způsobem? Proč ano nebo proč ne?

Modli se vytrvale: „Nevzdávej modlitbu příliš brzy.“ 
O. Představuje pro tebe vytrvalost v modlitbě výzvu? Co nás může povzbudit, abychom se modlili vytrvale? 


4. Uveďte to do praxe

15 minut

Rozdělte se do malých skupinek a sdílejte jeden způsob, jak byste chtěli během kurzu růst v oblasti modlitby a ve vztahu s Bohem.

Poznámka pro vedoucího 
Zapište si své cíle, abyste se k nim mohli po skončení kurzu vrátit a zhodnotit své pokroky.

Modlitební nástroje: Proč se modlit?

Následující nástroje můžete najít na jaksemodlit.cz/nastroje

  • Jak se modlit Modlitbu Páně
  • Jak si dělat chvíle ztišení
  • Jak se modlit modlitbu Examen
Ke stažení: Video: HD (474MB)  /  Aj s titulky (470MB) Průvodce k vedení skupinky PDF