Menu

Setkání 7: Naslouchání

Dej nám i dnes náš denní chléb

Na tomto setkání odhalíme, jak se můžeme naladit, abychom slyšeli Boží hlas.

Zhlédněte video
Ke stažení: Video: HD (507MB)  /  Aj s titulky (480MB) Průvodce k vedení skupinky PDF

Průvodce ke studiu ve skupinkách

1. Začátek setkání

5 minut

Klíčový verš 
„Dej nám i dnes náš denní chléb“– Matouš 6,10
 • Na tomto setkání odhalíme, jak se můžeme naladit, abychom slyšeli Boží hlas.
 • Zahajte toto setkání modlitbou.

2. Zhlédněte video

20 minut

Biblické pasáže 
1. kniha Samuelova 3,1-10 

Shrnutí v bodech 

 • Jsme stvořeni k tomu, abychom žili a mluvili s Bohem.
 • Zvolni. Zjemni. 
 • Když nasloucháš Bohu, pamatuj si tři věci: rady, Bible, zdravý rozum.

3. Diskuzní otázky

20 minut

O. Co ve videu považuješ za nejužitečnější nebo nejpodnětnější?
O. Připadá ti, že se tvé napojení na Boží hlas podobá „wi-fi“, „mobilnímu telefonu“ nebo „klasické poště“? Poznáš, když k tobě Bůh mluví?

Pete se zmínil, že každý z nás slyší Boha jinak: „Je v pohodě, když slyšíš Boha tím způsobem, jak těstvořil.“

O. Slyšíváš Boží hlas nějakým typickým způsobem? Pokud ano, jak? 

Pete naznačil dva způsoby, jak se můžeme naladit na Boží hlas:

„Zvolni“ 
O. Jaké konkrétní kroky bys mohl/a v tomto týdnu podniknout, aby sis udělal/a čas na naslouchání Bohu?

„Zjemni“ 
O. Jak se můžeme vzájemně povzbuzovat, abychom si v každodenní zaneprázdněnosti „udržovali své srdce měkké“?


4. Uveďte to do praxe

15 minut

Společně se cvičte v naslouchání Bohu. Existuje několik různých způsobů, které by se vám mohly zamlouvat. Vyberte si, co bude vyhovovat vaší skupince: 

 • Rozdělte se do skupinek po třech a postupně se vystřídejte v naslouchání Bohu ohledně jednotlivých členů skupinky. Připomeňte členům své skupinky, aby u všeho, co považují za Boží řeč, aplikovali trojici zásad: rady, Bible, zdravý rozum. 
 •  Společně ve skupince procvičujte Lectio Divina. Mohli byste zkoumat Ježíšovo vyučování v Matoušovi 5,13-16.

Nazapomeňte: 

Přečti si to – Obeznámení se 
Prozkoumej to – Imaginace
Pomodli se za to – Konverzace 
Potěš se tím – Oslava 

Poznámka pro vedoucího 
Vykoušejte modlitební nástroj Lectio Divina, který obsahuje instrukce pro skupinky.

Modlitební nástroje: Naslouchání

Následující nástroje můžete najít na jaksemodlit.cz/nastroje

 • Jak na mluvení v jazycích

 • Jak se modlit modlitbu Lectio Divina

 • Jak si vést duchovní deník
 • Jak proměnit rodičovství v modlitbu

Ke stažení: Video: HD (507MB)  /  Aj s titulky (480MB) Průvodce k vedení skupinky PDF