Menu

Setkání 8: Duchovní boj

„Vysvoboď nás od zlého“

Na tomto setkání se blíže podíváme na to, jakými způsoby se můžeme modlit, aby do duchovních bitev přicházelo Boží království.

Zhlédněte video
Ke stažení: Video: HD (656MB)  /  Aj s titulky (619MB) Průvodce k vedení skupinky PDF

Průvodce ke studiu ve skupinkách

1. Začátek setkání

5 minut

Klíčový verš
„… vysvoboď nás od zlého“– Matouš 6,13 
  • Na tomto setkání se blíže podíváme na to, jakými způsoby se můžeme modlit, aby do duchovních bitev přicházelo Boží království.
  • Zahajte toto setkání modlitbou. 

2. Zhlédněte video

20 minut

Biblická pasáž 
Efezským 6,11-14

Shrnutí v bodech 

  • Bible jasně říká, že se nacházíme uprostřed duchovní bitvy.
  • Ježíšova slova směřovala do kultury s odlišnými pohledy na svět.
  • Pamatuj na Boží výzbroj a výstroj.
  • Modli se za ni. Používej ji. Kaž o ní.

3. Diskuzní otázky

20 minut

O. Co ve videu považuješ za nejužitečnější nebo nejpodnětnější? 
O. Jaký je tvůj přístup k duchovnímu boji? Máš blízko k pohledu na svět, jaký měli saduceové, esejci nebo farizeové, o nichž se Pete zmínil?
O. Jak dosáhneme rovnováhy mezi realitou duchovního boje a zaměřením se na Ježíše? 

„Modlíme-li se za to, aby přišlo Boží království, děláme to proto, že nepřichází automaticky… Musíme se za jeho příchod modlit.“

O. Jak tato skutečnost ovlivňuje způsob našeho duchovního boje? 
O. Jaké pevnosti Zlého – chamtivost, domýšlivost atd. – vidíš u sebe doma, ve svém zaměstnání nebo ve svém společenství? Co můžeš udělat v tomto týdnu pro to, abys žil „v pokorném, ale jiném duchu“?


4. Uveďte to do praxe

15 minut

Ve skupinkách si připomeňte cíle, které jste si stanovili na začátku tohoto modlitebního kurzu a týkají se růstu v oblasti modlitby a ve vztahu s Bohem.

Povzbuďte každého člena skupiny, aby uvedl jednu věc, kterou se dozvěděl na tomto modlitebním kurzu a kterou bude uplatňovat ve svém každodenním životě. 

Modlitební nástroje: Duchovní boj

Následující nástroje můžete najít na jaksemodlit.cz/nastroje

  • Modlitba duchovního boje
  • Jak se postit
  • Jak na modlitební procházku
Ke stažení: Video: HD (656MB)  /  Aj s titulky (619MB) Průvodce k vedení skupinky PDF