Menu

Setkání 3: Osobní modlitba

„Dej nám i náš denní chléb“

Na tomto setkání odhalíme, jak je důležité, abychom Bohu v modlitbě předkládali své prosby.

Zhlédněte video
Ke stažení: Video: HD (473MB)  /  Aj s titulky (451MB) Průvodce k vedení skupinky PDF

Průvodce ke studiu ve skupinkách

1.  Začátek setkání

5 minut

Klíčový verš
„Dej nám i náš denní chléb“– Matouš 6,11
  • Na tomto setkání odhalíme, jak je důležité, abychom Bohu v modlitbě předkládali své prosby.
  • Zahajte toto setkání modlitbou.

2. Zhlédněte video

20 minut

Biblické pasáže 
Matouš 7,7-11, Matouš 18,19

Shrnutí v bodech

  • Otec nám rád dává dobré dary.
  • Semafor: ano, čekej, ne.
  • Někdy je třeba „přikládat kostky domina“ a vytrvat v modlitbách.

3. Diskuzní otázky

20 minut

O. Co ve videu považuješ za nejužitečnější nebo nejpodnětnější? 

„Přestože Bůh zná naše potřeby, chce, abychom mu o nich řekli.“ 

O. Poppy poukázala na to, že je často snazší věřit, že Bůh může změnit věci v našem srdci spíše než změnit okolnosti, které můžeme vidět na tomto světě. Souhlasíš?
O. Jak často prosíš Boha o to, co chceš, a jak často o to, co potřebuješ? 

Pete používá analogii semaforu, aby popsal, jakými různými způsoby Bůh odpovídá na naše modlitby: 

Zelená: ano 
Oranžová: čekej/vytrvej
Červená: ne 

O. Vnímáš v současné době „zelenou“, „oranžovou“ nebo „červenou“ odpověď na nějaké konkrétní modlitby? Sdělte si navzájem své zkušenosti.

Poznámka pro vedoucího 
Zvažte možnost rozdělení na menší skupinky, aby každý dostal příležitost odpovědět upřímně.


4. Uveďte to do praxe

15 minut

V menších skupinkách věnujte čas modlitbám, kdy budete vzájemně prosit za své potřeby. Nezapomínejte přitom na následující věci:

Modlete se inkrementálně: Modlete se spíše za konkrétní nejbližší krok, než abyste skočili rovnou na nejvyšší schod schodiště. Modlete se Boží zaslíbení: Existuje nějaký konkrétní slib, který souvisí s touto situací?

Můžete také uplatnit modlitební P.R.A.Y. model – začněte zastavením se 
a přivítejte Ducha svatého, protom se radujte a děkujte, než začnete prositNezapomeňte se podřídit a nakonec všechno odevzdat Bohu.

Modlitební nástroje: Osobní modlitba

Následující nástroje můžete najít na jaksemodlit.cz/nastroje

  • Dlaně vzhůru, dlaně dolů
  • Jak si vést modlitební seznam
  • Jak se modlit Boží zaslíbení
Ke stažení: Video: HD (473MB)  /  Aj s titulky (451MB) Průvodce k vedení skupinky PDF