Menu

Setkání 5: Nevyslyšené modlitby

„Ať se stane tvoje vůle“

Na tomto setkání budeme řešit výzvy nevyslyšených modliteb.

Zhlédněte video
Ke stažení: Video: HD (578MB)  /  Aj s titulky (549MB) Průvodce k vedení skupinky PDF

Průvodce ke studiu ve skupinkách

1. Začátek setkání

5 minut

 Klíčový verš 
„Ať se stane tvoje vůle“– Matouš 6,10 
  • Na tomto setkání budeme řešit výzvy nevyslyšených modliteb.
  • Zahajte toto setkání modlitbou.

2. Zhlédněte video

20 minut

Biblické pasáže 
Marek 14,32-36, Daniel 3, Římanům 5,3-5

Shrnutí v bodech 

  • Bible je ohledně nevyslyšené modlitby upřímná – hlásíme se k víře, která není nic jiného než zápas.
  • Boží svět, Boží boj, Boží vůle.
  • Boží mlčení není totéž jako Boží nepřítomnost.

3. Diskuzní otázky

20 minut

O. Co ve videu považuješ za nejužitečnější nebo nejpodnětnější?
O. Jaký vliv má realita nevyslyšené modlitby na tvůj vztah s Bohem? 
O. Vnímal jsi v určitých obdobích svého života a víry Boží mlčení/nepřítomnost? Jak jsi na to reagoval?

Pete říká: „Hlásíme se k víře, která není nic jiného než zápas.“

O. Co myslíš, jak se můžeme jako společenství zlepšit, abychom se vypořádali s realitou a výzvami nevyslyšené modlitby?
O. Jak se můžeme navzájem povzbuzovat ve „věrnosti“ a ve „víře“?


4. Uveďte to do praxe

15 minut

Pete říká: „Dokonce i když nerozumíme, můžeme pořád důvěřovat.“ Na chvíli se zastavte, udělejte pauzu a jako skupinka se znovu zavažte, že nadále budete Bohu důvěřovat. Mohli byste si pustit chvály a věnovat čas zamyšlení. 

Poznámka pro vedoucího
Pokud by tento krok byl pro členy vaší skupiny obtížný, mohli byste směřovat modlitby do jejich konkrétní situace nebo si společně přečíst nějaký žalozpěv z knihy Žalmů (viz Nástroje, kde k tomu najdete potřebné instrukce).

Modlitební nástroje: Nevyslyšené modlitby

Následující nástroje můžete najít na jaksemodlit.cz/nastroje

  • Modlitba odevzdání se

  • Jak naříkat

Ke stažení: Video: HD (578MB)  /  Aj s titulky (549MB) Průvodce k vedení skupinky PDF