Menu

Setkání 4: Přímluvná modlitba

„Ať přijde tvé království“

Na tomto setkání budeme zkoumat moc a důležitost modliteb za druhé.

Zhlédněte video
Ke stažení: Video: HD (508MB)  /  Aj s titulky (480MB) Průvodce k vedení skupinky PDF

Průvodce ke studiu ve skupinkách

1. Začátek setkání

5 minut

 Klíčový verš 
„Ať přijde tvé království!“– Matouš 6,10 
  • Na tomto setkání budeme zkoumat moc a důležitost modliteb za druhé.
  • Zahajte toto setkání modlitbou.

2. Zhlédněte video

20 minut

Biblické pasáže
2. Paralipomenon 7,13-14, Exodus 17,8-13, Genesis 18,22-33 

Shrnutí v bodech

  • Když se Boží lid přimlouvá, Bůh zasahuje.
  • V naší svobodné vůli je moc.
  • 4 kroky přímluv: informujte se, inspirujte se, rozhorlete se, synchronizujte se.

3. Diskuzní otázky

20 minut

O. Co ve videu považuješ za nejužitečnější nebo nejpodnětnější? 
O. Jak vnímáš přímluvnou modlitbu? Zjišťuješ, že je to něco, co je pro tebe přirozené, nebo je to spíše výzva? 

„V naší svobodné vůli je moc – může uvolnit Boží záměry, nebo je omezit.“ 

O. Jaký to má vliv na to, jakým způsobem přistupujeme k Bohu v přímluvné modlitbě? 
O. Měl jsi někdy pocit, že se potřebuješ za něco nebo za někoho modlit? Co se stalo?

„Modlitba není snaha přimět Boha, aby řekl ,amen’ k tomu, co chci. Modlitba je to, že řeknu ,amen’ k Boží vůli pro můj život.“

O. Jak budou v tomto týdnu vypadat tvé modlitby, budeš-li se na ně dívat z této perspektivy? 


4. Uveďte to do praxe

15 minut

Ve skupince se určitou dobu přimlouvejte za své společenství, město nebo za svůj národ. Postupujte přitom ve čtyřech krocích, které nastínil Pete:

1. Informujte se: Zeptejte se na aktuální potřeby lidí, za které se modlíte nebo si poslechněte nejnovější zprávy. 

Poznámka pro vedoucího 
Tyto informace, modlitební podněty nebo nejnovější zprávy byste si mohli zjistit ještě před setkáním.

2. Inspirujte se: Co o tom říká Bůh? Pozvěte Ducha svatého, aby promluvil do situací, za něž se přimlouváte.

3. Rozhorlete se: Zapojte svá vlastní srdce a buďte ve svých myšlenkách i pocitech při modlitbě upřímní.

4. Sychronizujte se: Zapojte se společně. Mohli byste se všichni najednou nahlas přimlouvat nebo se modlit postupně v kruhu, aby každý dostal šanci se modlit a být slyšen.

Modlitební nástroje: Přímluvná modlitba

Následující nástroje můžete najít na jaksemodlit.cz/nastroje

  • Jak vést modlitební setkání, které nebude nudné
  • Jak se přimlouvat za závažné problémy (3 „P“)
  • Modlitba v kruhu
Ke stažení: Video: HD (508MB)  /  Aj s titulky (480MB) Průvodce k vedení skupinky PDF