Menu

Kdo vytvořil Modlitební kurz?

Modlitební kurz byl vytvořen Modlitbami 24-7, mezinárodním modlitebním hnutím zaměřeným na povzbuzování církve k modlitbám.