Menu

Je nutné řídit se podle diskusních otázek?

Diskusní otázky byly vytvořeny k doplnění obsahu videa a měly by pomoct vaší skupince ve společné diskusi o tom, co jste právě sledovali. Určitě ale nevadí, pokud se diskuse obrátí jiným směrem nebo nezodpovíte všechny otázky.